top of page

דבר האוצר

 

מדי יום מוצגות וצצות לבקרים תערוכות ומתגלים אמנים כשרוניים ביצירותיהם,יצירות מופת מתגלות ,אך המרשימות נחרטות בזכרוננו הינן היצירות היחודיות הנועזות והחדשניות בחומר וברוח

"כזו היא התערוכה  "מבפנים

יחודה של תערוכה זו ושל תמר לוי האמנית הינה באומנותה ועיסוקה בחומר אמיתי,גשמי ואפילו פאטלי - עצמות בעלי חיים

"הפאטלית הינה " מעפר באת ואל עפר תשוב 

החדשנות - בארצנו ישראל,תמר הינה האומנית הראשונה והיחידה שקוראת תיגר ומעיזה

להפר את שלוות האנטומיה של בשר ודם והלכה בעקבות תרבויות האינקה בשרשרת האנדים

בתרבותנו היהודית,בספר הספרים נכתב אודות "חזון העצמות היבשות " -התחיינה העצמות? כן!!!. כן!!! תמר לוי עונה בתערוכתה זו בדרכה שלה כי יש אמירה וחבירה בין גיד לעצם,בין עצם לטבע היקום. תעיד על כך עבודתה "פונדקאית" - שריפת הכרמל,המפגש הכואב של טבע מכלה בעלי חיים והנותר הינו עצם מעצמותינו

מיכאלאנג'לו ובני דורו ניתחו גופות במחשכים ללמוד על אנטומיית המודלים שלהם להאדרת שכיות החמדה שהותירו לנו

תמר לוי בסדנתה מציגה לאור היום חיבורים בלתי אפשריים ואולי כן? בין עצם למתכת,בין עץ לעצם,בין עצם לעצם ובין אור לחושך - דימדומי ההתנסות המקאברית

מבפנים הינה תערוכה קונספטואלית ופיגורטיבית ביסודה,מיצב ומיצג תלת ממדי של חומרים בעלי ייחוד ושונות גבוהה - עצמות בעלי חיים

האוריינטציה והמוטיב של האומנית תמר לוי בעבודותיה אלו  הינם טבע היקום   אספקלריית מחזוריות החיים

זוהי האמנית היחידה בארץ שבנועזותה מחיה חומר חי - דומם ומנפישה אותו לאומנות צרופה

אמירה עזה של אמנית רב תחומית

 

                                                         אוצר:א.שחר

bottom of page